Thành Phần

Thành Phần

Mỗi viên nang chứa:

Omeprazol hạt bao tan trong ruột tương ứng omeprazol……………………. 20 mg

Tá dược vừa đủ: 1 viên

Chỉ Định

Chỉ Định

– Viêm thực quản trào ngược

– Loét dạ dày – tá tràng

– Hội chứng Zollinger – Ellison

Liều Dùng & Cách Dùng

Liều Dùng & Cách Dùng

– Viêm thực quản trào ngược: 20-40mg x 1 lần/ngày, uống trong 4-8 tuaanfm sau đó duy trì 20mg x 1 lần/ngày

– Loét tá tràng: 20mg/ngày, uống trong 8 tuần.

– Hội chứng Zollinger – Ellison: liều khởi đầu 60mg x 1 lần/ngày, sau đó điều chỉnh liều tùy theo từng bện và thời gian điều trị tùy theo biểu hiện lâm sàng. Nếu dùng liêu trên 80mg thì chia 2 lần mỗi ngày.

Chống Chỉ Định

Chống Chỉ Định

Mẫn cảm với thành phần của thuốc

Thành Phần

Thành Phần

Mỗi viên nang chứa:

Omeprazol hạt bao tan trong ruột tương ứng omeprazol……………………. 20 mg

Tá dược vừa đủ: 1 viên

Chỉ Định

Chỉ Định

– Viêm thực quản trào ngược

– Loét dạ dày – tá tràng

– Hội chứng Zollinger – Ellison

Liều Dùng & Cách Dùng

Liều Dùng & Cách Dùng

– Viêm thực quản trào ngược: 20-40mg x 1 lần/ngày, uống trong 4-8 tuaanfm sau đó duy trì 20mg x 1 lần/ngày

– Loét tá tràng: 20mg/ngày, uống trong 8 tuần.

– Hội chứng Zollinger – Ellison: liều khởi đầu 60mg x 1 lần/ngày, sau đó điều chỉnh liều tùy theo từng bện và thời gian điều trị tùy theo biểu hiện lâm sàng. Nếu dùng liêu trên 80mg thì chia 2 lần mỗi ngày.

Chống Chỉ Định

Chống Chỉ Định

Mẫn cảm với thành phần của thuốc

hotlineHotline
chat facebookChat Facebook
chat zaloChat Zalo