NHÓM THUỐC SINH LÝ

VARDELENA

- Hoạt chất: Vardenafil hydrochloride trihydrate tương đương Vardenafil...............10 mg

VARDELENA

Liên hệ
RILIXETIN

Dapoxetine hydrochloride tương đương Dapoxetine 30 mg.

RILIXETIN

Liên hệ
MIFE 10

Mifepristone (dạng micronised) ......10 mg

MIFE 10

Liên hệ

NHÓM THUỐC KHÁNG SINH - KHÁNG VIÊM

Rezotum 750
Amoxicilin (dưới dạng Amoxicilin trithydrat)……500mg
Sulbactam (dưới dạng Pivoxil sulbactam)………..250mg

Rezotum 750

Liên hệ
Auginal
Clindamycin ...100mg
Clotrimazole ... 100mg

Auginal

Liên hệ
Rezotum 250/125
Amoxicilin (dưới dạng Amoxicilin trihydrat) …..250mg.
Sulbactam (dưới dạng Pivoxil sulbactam) ……250mg.

Rezotum 250/125

Liên hệ
Euroseafox

Cefpodoxim proxetil USP

Euroseafox

Liên hệ
Imedoxim 200

Cefpodoxim proxetil

Imedoxim 200

Liên hệ
PODUS 200

Cefpodoxim proxetil tương ứng với cefpodoxim 200mg

PODUS 200

Liên hệ
Podus 100
Cefpodoxim proxetil tương ứng với Cefpodoxim………100mg
Tá dược vd…..1 gói.

Podus 100

Liên hệ

NHÓM VITAMIN & KHOÁNG CHẤT

Proginale

L-Cystine 500mg

Proginale

Liên hệ
Hezoy
Phức sắt (III) hydroxid polymaltose ... 100mg
Acidfolic ... 0.35mg

Hezoy

Liên hệ

NHÓM THUỐC TIÊU HÓA - GAN MẬT

Ezdixum

Esomeprazole Magnesium Dihydrate

Ezdixum

Liên hệ

NHÓM THUỐC HÔ HẤP

Leprozine

Levodropropizine 60mg

Leprozine

Liên hệ

NHÓM KÝ SINH TRÙNG

Albenca

Albendazol là một dẫn chất benzimidazol carbamat

Albenca

Liên hệ